INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITET

Vi ansvarar för att din personliga information (namn, leveransadress osv.) inte kommer att vidarebefordras till tredje part såvida rättsväsendet inte begär det.

Säljaren kan begära följande personuppgifter från dig för orderhantering, bokföring och leverans av produkter: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-post.

Säljarens bokföring tillhandahålls av bokföringsföretaget SIA Apogs, som har tillgång till dina uppgifter och används endast för att säkerställa en juridiskt korrekt bokföring för säljaren.

Uppgifterna som tillhandahålls av köparen lagras på webbplatsutvecklarens plattform, säljarens dator och e-postadressen veikals@ausma.lv. Uppgifterna är skyddade och kan endast nås med ett säkert lösenord.

Lagringstiden för köparens data är 5 år.

Köparen har rätt att få tillgång till sina uppgifter, begära radering av uppgifter, korrigera sina uppgifter, begära begränsning av databehandling, rätt att invända mot behandling av uppgifter och rätt att återkalla samtycke. I händelse av oklarheter i vår databehandling som vi inte lyckas att lösa ömsesidigt, har du rätt att hänvisa dig till Lettlands datainspektion (pasts@dvi.gov.lv) för ytterligare hjälp.

Vi respekterar din integritet och kommer aldrig att använda dina uppgifter i något syfte som kan begränsa den.

Vi hjälper dig gärna med ytterligare frågor.